Πελάτες

GREEKEXPORTS EPSA ALFA PASTRY evoiki zimi provil.jpg soya hellas newrest epiros nestle Περισσότεροι

Συμβουλευτική & Coaching Εξαγωγών


Η υπηρεσία της Εξαγωγικής Προπονητικής (Export Coaching) αποσκοπεί στην επίτευξη τριών βασικών στόχων:

 Στα πλαίσια αυτά θα γίνει διαγνωστική ανάλυση της εταιρίας για να αναλυθεί η εξαγωγική της ετοιμότητα και θα γίνει ανάλυση των αγορών που έχουν επιλεγεί προκειμένου να διερευνηθούν οι ιδιαιτερότητες και γίνει η επικέντρωση στα τμήματα της αγοράς που ενδιαφέρουν. Στην συνέχεια θα επιλεγούν και οι καταλληλότερες πολιτικές διείσδυσης στις νέες χώρες στόχους.

 Καθ’ όλη την διάρκεια της υλοποίησης παρέχεται σε εβδομαδιαία βάση exportcoaching προς την διοίκηση και τα στελέχη της εταιρίας, προκειμένου να εκπαιδευθούν στις ανάγκες της εξαγωγικής προσπάθειας που θα καταβληθεί και να συνεχίσουν την προσπάθεια αυτή και μετά την ολοκλήρωση του έργου.

 Αντικείμενο του export coaching αποτελεί και η παροχή τεχνογνωσίας για τα θέματα εξαγωγών που προκύπτουν στα πλαίσια της προσπάθειας, ενδεικτικά στρατηγική εξαγωγών, επιλογή αγορών, αναζήτηση αγοραστών, θέματα logistics, αποφυγή ή ασφάλιση κινδύνου εξαγωγών, χρηματοδότηση εξαγωγών κλπ.

Οι άνθρωποί μας με τους οποίους θα συνεργαστείτε στα πλαίσια της υλοποίησης της δράσης του export coaching είναι υψηλής ακαδημαϊκής μόρφωσης, κάτοχοι ΜΒΑ (Master in Business Administration) και σημαντική εμπειρία σε θέματα εξαγωγών και διοίκησης εξαγωγικών επιχειρήσεων.

Κατεβάστε το έντυπο προτεινόμενων δράσεων για υπαγωγή στο ΕΣΠΑ

Ζητήστε αναλυτικότερες πληροφορίες για τις δυνατότητες της συμβουλευτικής εξαγωγών  στο 2310 474115 (κος Βασσάρας) ή στο mail t.vassaras@greekexports.org.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο κεντρικό γραφείο Θεσσαλονίκης στα τηλ 2310 474115 ή στο exports@greekexports.org

Δείτε εδώ και τα γραφεία της Greekexports σε άλλες χώρες.

 

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα νέα μας…

 
  
| Halal-Kosher-Vegan-Vegetarian Certifications | Exports Consulting | International Exhibitions |