Πελάτες

GREEKEXPORTS EPSA ALFA PASTRY evoiki zimi provil.jpg soya hellas newrest epiros nestle Περισσότεροι

ΝΕΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ


 Από τις 13/12/2014  τέθηκε σε υποχρεωτική εφαρμογή στην ΕΕ ο κανονισμός Νo 1169/2011 που αντικαθιστά τις οδηγίες 2000/13/EC & 90/496/EEC σχετικά με την σήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση των τροφίμων στην ΕΕ καθώς και την διατροφικής τους επισήμανσης.

Αντίθετα, οι οδηγίες που αφορούν την υποχρεωτική σήμανση των διατροφικών στοιχείων των προϊόντων θα τεθούν σε εφαρμογή στις 31/12/2016.

Ο κανονισμός αυτός στοχεύει στο να βελτιωθεί η σήμανση των προϊόντων τροφίμων στην ΕΕ έτσι ώστε οι καταναλωτές θα διαθέτουν καλύτερη πληροφόρηση για το περιεχόμενο των τροφών που καταναλώνουν και να κάνουν τις ανάλογες επιλογές.

Ορισμένες βασικές τροποποιήσεις που επέρχονται με τον νέο κανονισμό είναι οι εξής:

Αναλυτικά ο κανονισμός στα ελληνικά 

Σημαντικές διευκρινήσεις στον κανονισμό στα ελληνικά