Πελάτες

GREEKEXPORTS EPSA ALFA PASTRY evoiki zimi provil.jpg soya hellas newrest epiros nestle Περισσότεροι

Νέα


SAVE THE DATES FOR 2016

Ποιές είναι οι σημαντικότερες εκθέσεις τροφίμων εκτός Ελληνικού χώρου που θα αποτελέσουν τροφή για σχόλια στο πρώτο εξάμηνο του 2016; Δείτε αναλυτικές πληροφορίες και γιατί είναι σημαντικές


ΗΑΕ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ HALAL ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η Νομοθεσία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σχετικά με την εισαγωγή προϊόντων Halal έχει αλλάξει και στο εξής θα γίνονται δεκτά προϊόντα μόνο από εγκεκριμένους φορείς πιστοποίησης halal.


HALAL SEMINARS IN CYPRUS

Το σεμινάριο διοργανώνεται στη Λεμεσό στις 26/1/2016, και απευθύνεται σε στελέχη Τμημάτων Εξαγωγών και Τμημάτων Ποιοτικού Ελέγχου Επιχειρήσεων Τροφίμων, Καλλυντικών και Φαρμακευτικών που επιδιώκουν την επέκταση των πωλήσεών τους σε χώρες με μουσουλμανικό πληθυσμό.


Islamic Economy Figures

Η παγκόσμια Ισλαμική Αγορά Αγαθών και Υπηρεσιών ξεπέρασε μόλις το όριο των 2 τρισ $ στο 2013 αποτελώντας πλέον το 12% της αξίας της παγκόσμιας αγοράς αγαθών και υπηρεσιών. Δείτε περισσότερα για τον κλάδο τροφίμων Halal......


Halal Food Marketplace  - www.halalfood.gr

Ξεκινάει από την 1/1/2016 η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα προβολής των Ελληνικών πιστοποιημένων κατά το μουσουλμανικό πρότυπο Halal προϊόντων προς τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς στην Ευρώπη και σε Τρίτες Χώρες. Στις σελίδες του θα φιλοξενούνται μόνο πιστοποιημένα προϊόντα με προτίμηση σε όσα φέρουν διεθνώς αναγνωρισμένα σήματα φορέων πιστοποίησης. Περισσότερα......