Πελάτες

GREEKEXPORTS EPSA ALFA PASTRY evoiki zimi provil.jpg soya hellas newrest epiros nestle Περισσότεροι

Νέα Νομοθεσία Για Συσκευασίες στην Γερμανία


 

Από 01/01/2019 οι επιχειρήσεις που εξάγουν συσκευασμένα προϊόντα στη Γερμανία θα πρέπει να ακολουθήσουν το νέο νομοθετικό πλαίσιο VerpackG) σχετικά με τις συσκευασίες. Στο πλαίσιο αυτό, η Zentrale Stelle Verpackungsregister αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταχωρεί τους διαχειριστές προϊόντων, να τoυς  δημοσιοποιεί και να παρέχει διαφάνεια και νομική σαφήνεια για περαιτέρω καθήκοντα (π.χ. υποβολή στοιχείων). Οι κατασκευαστές και οι διανομείς – συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών λιανοπωλητών - υποχρεούνται να εγγραφούν σε ένα διπλό σύστημα επιστροφής των συσκευασιών τους, που διατίθενται στην αγορά (Dual System).

Συγκεκριμένα θα πρέπει να έχουν εγγραφεί πρώτα στην Ελλάδα σε ένα σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, που σημαίνει την υπογραφή σύμβασης με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) καταβάλλοντας ετήσια εισφορά κι εν συνεχεία εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ).

Έχοντας ολοκληρώσει την παραπάνω διαδικασία, θα πρέπει οι εταιρείες να εγγραφούν σε μία πλατφόρμα στο αντίστοιχο γερμανικό σύστημα, υπογράφοντας σύμβαση και να καταβάλλουν τέλος άδειας. Κατόπιν, οι εταιρείες θα πρέπει να κάνουν δωρεάν εγγραφή στο λινκ: www.verpackungsregister.org (Central Packaging Register), να λάβουν τον αριθμό εγγραφής (Register Number) και στη συνέχεια να τον υποβάλλουν στην υπηρεσία που υπέγραψαν τη σύμβαση. (Zentrale Stelle Verpackungsregister)

Με την παρούσα νομοθεσία αποφεύγονται ή μειώνονται  τα απορρίμματα συσκευασίας στο περιβάλλον, ενισχύεται η ανακύκλωση και για/σε όσες εταιρείες δεν προβούν στις απαραίτητες ενέργειες εγγραφής στο σύστημα, δεν θα γίνεται αποδεκτή η διακίνηση των εμπορευμάτων τους (sales ban) και θα υπάρξουν πρόστιμα έως 200.000 ευρώ.

Μπορείτε να δείτε περισσότερα σχετικά με το θέμα αυτό στο video που έχει αναρτηθεί στο you tube (γερμανικά με αγγλικούς υπότιτλους) καθώς και να απευθυνθείτε στην εταιρία Aliment Lab (info@alimentlab.gr, τηλ 2310 837135) που μπορεί να αναλάβει την ανωτέρω διαδικασία για σας.

 

GREEKEXPORTS

| Halal & Kosher Certifications | Exports Consulting | International Exhibitions |