Πελάτες

GREEKEXPORTS EPSA ALFA PASTRY evoiki zimi provil.jpg soya hellas newrest epiros nestle Περισσότεροι

Στέλεχος Διοίκησης σε υπό σύσταση φορέα


ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος γραφείου Διοίκησης για υπό σύσταση φορέα με έδρα την περιοχή της Θέρμης.

Επιθυμητά Χαρακτηριστικά προσωπικότητας

Εξωστρέφεια, επικοινωνία και πνεύμα συνεργασίας

Ακαδημαϊκές γνώσεις, Εμπειρία & Δεξιότητες

Σημαντική η κατοχή αυτοκινήτου για την προσέλευση και αποχώρηση από την εργασία, καθώς δεν εξυπηρετούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς

Εάν σας ενδιαφέρουν σχετικές δημοσιεύσεις αγγελίας, παρακολουθείτε τακτικά την σελίδες Νέων και Καριέρας της Greekexports. Επίσης μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στο career@greekexports.org.

  | Passport Certifications: Halal - Kosher - Vegan | Exports Consulting | International Exhibitions |